Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0194/05/2018/RK

Usnesení: 0194/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-10
Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové výši 152 372 Kč dle materiálu RK-05-2018-10, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz