Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0196/05/2018/RK

Usnesení: 0196/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-12
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 975 829 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 975 829 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 975 829 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz