Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0197/05/2018/RK

Usnesení: 0197/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-13

Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-13, př. 1;
bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. dle materiálu RK-05-2018-13, př. 2
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-13, př. 3upr1;
bere na vědomí
informace týkající se vnitřního vybavení Krajské knihovny Vysočiny uvedené v materiálu RK-05-2018-13.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz