Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0198/05/2018/RK

Usnesení: 0198/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-14
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a  par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklých dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz