Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0202/05/2018/RK

Usnesení: 0202/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-18
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na straně pronajímatele, Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 42 N15/18 dle materiálu RK-05-2018-18, př. 1, kterou se ukončuje nájemní smlouva ve znění dodatků této smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz