Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0203/05/2018/RK

Usnesení: 0203/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-20
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz