Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0205/05/2018/RK

Usnesení: 0205/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-22
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567:

  • smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-05-2018-22, př. 1;
  • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-05-2018-22, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz