Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0206/05/2018/RK

Usnesení: 0206/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-23
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2018-23, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz