Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0207/05/2018/RK

Usnesení: 0207/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-24
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky par. č. 481/4 o výměře 158 m2, par. č. 481/5 o výměře 34 m2, par. č. 481/6 o výměře 20 m2 a par. č. 481/7 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 182-68/2017 z pozemku par. č. 481 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stáj;
  • nabýt darem pozemek par. č. 463/53 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 463/39 a pozemek par. č. 48/5 o výměře 3 m2, oddělený z pozemku par. č. 48  dle geometrického plánu č. 182-68/2017 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz