Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0210/05/2018/RK

Usnesení: 0210/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-28
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Kopretina Černovice – havárie výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz