Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0211/05/2018/RK

Usnesení: 0211/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-30
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/7 a 51/5 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálu RK-05-2018-30, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz