Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0212/05/2018/RK

Usnesení: 0212/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-31
Rada kraje
rozhoduje

 

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvu nájemní a smlouvy o výpůjčce v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2018-31, př. 1.   Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz