Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0213/05/2018/RK

Usnesení: 0213/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-32
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 20 m2, díl "c" o výměře 16 m2, díl "e" o výměře 21 m2 a pozemek par. č. 837/34 o výměře 21 m2, oddělené geometrickým plánem č. 351-1/2018 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz