Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0214/05/2018/RK

Usnesení: 0214/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-33
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělených geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělené geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz