Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0216/05/2018/RK

Usnesení: 0216/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-37
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-05-2018-37.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz