Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0217/05/2018/RK

Usnesení: 0217/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-25
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba" v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz