Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0218/05/2018/RK

Usnesení: 0218/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-29
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-05-2018-29, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“;

ukládá

odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz