Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0219/05/2018/RK

Usnesení: 0219/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-34
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Velké Meziříčí – Oprava oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-05-2018-34, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-34, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-34, př. 3upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz