Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0220/05/2018/RK

Usnesení: 0220/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-36
Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu“ dle materiálu RK-05-2018-36, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz