Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0221/05/2018/RK

Usnesení: 0221/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-38
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ dle materiálu RK-05-2018-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, v souladu s materiálem RK-05-2018-38, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz