Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0222/05/2018/RK

Usnesení: 0222/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-39
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy na DI pro NTK pro NJZ EDU dle materiálů RK-05-2018-39, př. 1, RK-05-2018-39, př. 2, RK-05-2018-39, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz