Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0223/05/2018/RK

Usnesení: 0223/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-40
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

  • III/12924 Humpolec - ul. Lnářská;
  • II/152 Moravské Budějovice - průtah;
  • II/392 Velké Meziříčí - Tasov,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz