Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0224/05/2018/RK

Usnesení: 0224/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-41
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ve výši 167 500 Kč městu Moravské Budějovice, IČO 70890749, dle materiálu RK-05-2018-41, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz