Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0225/05/2018/RK

Usnesení: 0225/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-42
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2018-42, př. 3.

rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 2;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz