Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0226/05/2018/RK

Usnesení: 0226/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-43
Rada kraje
bere na vědomí

  • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 1 622 554 732,86 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 1;
  • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 377 784 569,36 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz