Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0227/05/2018/RK

Usnesení: 0227/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-44
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením 6 ks nepotřebných mapníků z majetku kraje, s převedením 2 ks Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a prodejem 4 ks  v ceně 200 Kč/ks  Moravskému zemskému archivu v Brně - Státnímu okresnímu archivu v Havlíčkově Brodě.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz