Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0230/05/2018/RK

Usnesení: 0230/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-47
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-47, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz