Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0231/05/2018/RK

Usnesení: 0231/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-48
Rada kraje
bere na vědomí

  • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 1;
  • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 2;
  • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 3;
  • .informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému dodávky výpočetní techniky v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz