Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0232/05/2018/RK

Usnesení: 0232/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-49
Rada kraje
rozhoduje

  • uzavřít Smlouvu o zajištění bezpečnosti informací dle materiálu RK-05-2018-49, př. 1;
  • že, výkon funkce projektového manažera u projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" bude vykonávat Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím své zaměstnankyně Ing. Kateřiny Kurkové a u projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016" Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zaměstnance  Ing. Radka Rychnovského.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz