Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0233/05/2018/RK

Usnesení: 0233/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-50
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-05-2018-50, př. 1;

pověřuje

komisi k provádění úkonů zadavatele ve složení dle materiálu RK-05-2018-50, př. 2upr1;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených ZZVZ.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz