Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0234/05/2018/RK

Usnesení: 0234/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-51
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a sociální politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 200 000 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci Tomáši Rohovskému, IČO: 06549624, ve výši 200 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz