Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0235/05/2018/RK

Usnesení: 0235/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-52
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-05-2018-52, př. 1, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 77.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz