Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0236/05/2018/RK

Usnesení: 0236/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-53
Rada kraje
schvaluje

změnu v projektu dle materiálu RK-05-2018-53;

ukládá

odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu do systému MS2014+ dle požadavků IROP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz