Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0237/05/2018/RK

Usnesení: 0237/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-54
Rada kraje
rozhoduje

  • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 dle materiálu RK-05-2018-54, př. 1;
  • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 ve výši 2 847 Kč vzhledem k důvodům uvedeným v materiálu RK-05-2018-54, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz