Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0238/05/2018/RK

Usnesení: 0238/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-55
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2; uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz