Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0246/05/2018/RK

Usnesení: 0246/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-64

Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v  základních školách v roce 2018 (II. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 336 005 Kč dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz