Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0247/05/2018/RK

Usnesení: 0247/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-65

Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky MINOLTA EP 1080, inventární číslo 287, rok pořízení 1999, pořizovací cena 139 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2018-65.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz