Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0248/05/2018/RK

Usnesení: 0248/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-66

Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k prodloužení akreditace stávajících vzdělávacích programů vyšší odborné školy obor vzdělání 26‑41‑N/03 Automatizace a informatika, obor vzdělání 26‑47-N/03 Informační technologie ve strojírenství obor vzdělání 64‑31-N/06 Ekonomika strojírenství (vše v denní formě vzdělávání) u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou uvedené v materiálu RK-05-2018-66, př. 2;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E;
ukládá
OŠMS předložit žádost o změny ve školském rejstříku školy a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E na příslušný správní orgán.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz