Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0249/05/2018/RK

Usnesení: 0249/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-67
Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

  • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Hotařová - Nováková, Roman Wolker;
  • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
  • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Region Vysočina);
  • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
  • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz