Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0251/05/2018/RK

Usnesení: 0251/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-69
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-05-2018-69, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-69, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz