Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0252/05/2018/RK

Usnesení: 0252/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-70

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-70, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz