Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0253/05/2018/RK

Usnesení: 0253/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-71
Rada kraje
souhlasí

  • s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0842 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitostí bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena;
  • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2018, za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 5;

  • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1262 za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz