Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0254/05/2018/RK

Usnesení: 0254/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-72
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-72, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz