Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0255/05/2018/RK

Usnesení: 0255/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-73
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-73;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-73, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz