Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0256/05/2018/RK

Usnesení: 0256/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-74

Rada kraje
rozhoduje
  • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 3 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách “;
  • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz