Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0257/05/2018/RK

Usnesení: 0257/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-75

Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-05-2018-75, př. 1, RK-05-2018-75, př. 2 a RK-05-2018-75, př. 3 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálech RK-05-2018-75, př. 4, RK-05-2018-75, př. 5 a RK-05-2018-75, př. 6 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz