Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0259/05/2018/RK

Usnesení: 0259/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-77

Rada kraje
schvaluje
realizaci „Praktického pokusu různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny.“Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz