Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0260/05/2018/RK

Usnesení: 0260/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-78
Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-05-2018-78.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz