Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0262/05/2018/RK

Usnesení: 0262/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-80
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz