Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0339/05/2020/ZK

Usnesení: 0339/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-02

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

  • Zprávu o činnosti rady kraje;
  • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz